Nåh ja, det var derfor EU er så hulens svært

Kan du huske Metock-sagen? Det var i 2008, at helvedet brød løs i Danmark, da EU-Domstolen udvidede udlændinges ret til familiesammenføring, når EU-borgeren havde benyttet sig af den frie bevægelighed til at arbejde eller studere i et andet EU-land.

Stort set hele Christiansborg var enige om, at det skulle EU ikke blande sig i, for så kunne danskere blot rejse til Malmø og arbejde en måned og så få finde importere en kone i Pakistan, osv osv.

Jeg tjekker jævnligt listen over lignende EU-sager, der kan få relevans for Danmark. Blot for at holde mig ajour. Men det kan være ret svært at finde ud af, hvad sagerne egentligt betyder.

Nogle gange brokker EU-nørder sig over, at danskerne finder EU for kompliceret. “Det er da nemt nok! Der er tre institutioner, den ene foreslår, de to andre beslutter og sådan er det.” Men det store flertal har ret: EU-sager er komplicerede. Den tanke – plus en del grå hår – sad jeg nemlig tilbage med efter at have læst denne lille forklaring om sagen C-40/11, YoshikazuIida mod Stadt Ulm, hvor der ventes dom 8. november:

Sagen vedrører: Følger det af Den Europæiske Unions retsregler, at en forælder, der er statsborger i et tredjeland, som lever faktisk adskilt fra den anden forælder, og som har forældremyndighed over et barn, der er unionsborger, har ret til ophold i barnets (unionborgerens) oprindelsesland, hvilket skal dokumenteres ved et opholdskort for familiemedlem til en unionsborger som er nødvendigt, for at han kan opretholde et regelmæssigt og direkte personligt forhold til barnet, hvis dette under udøvelse af sin ret til fri bevægelighed flytter til en anden medlemsstat?

Der er en jurist, der har haft det sjovt.

 

Leave a Reply


Switch to our mobile site