Udvikler: Potentiale for medlemsaktivering med app

I et indlæg tidligere i dag kritiserede jeg, at MesserApp var udviklet som native app og ikke web-app. Hovedargumentet var, at app’ens meget basale funktioner godt kunne klares billigere i en web-app. Samtidig kan den fungere på alle platforme: Tablets, iPhones, Androids, Windows Phone, Symbian, ikke mindst pc’er osv.

Jeg havde en enkelt anke: Tanker om videreudvikling med interaktive elementer mente jeg kunne retfærdiggøre en native app.

I et svar fra udvikleren, Martin Boysen fra Copenhagen Apps, viser det sig da også, at tanker om videreudvikling er en del af forklaringen.

Perspektivet er, at Morten Messerschmidt skal kunne bruge app’en til at aktivere frivillige kræfter. Det er oplagt, mener jeg. Spørgsmålet er, om dette lige så godt kunne ske via en web-app, som jo ville fungere på alle devices. Mange frivillige ville nok foretrække at arbejde ved et tastatur, eksempelvis, i stedet for at bruge tomlen på et mobildisplay.

Martin Boysen siger dog, at funktioner til aktivering af frivillige webkræfter ikke understøttes af web-apps. Det er jeg uklar på, om det er tilfældet, eftersom jeg ikke selv er udvikler. Men det burde også være muligt at indtaste tekst via en web-app – tror jeg. Generelt skal det nok passe, at det fungerer bedst på en native app.

Et vigtigt argument for at udvikle MesserApp som native app til iOS og Android Market har desuden været, at den var mere lækker, forklarer udvikleren. Det skal forstås på den måde, at det app’en fremstår mere flottere, eksempelvis ved at benytte hele skærmbilledet, og bedre, eksempelvis ved at fungere hurtigere.

Her er hele svaret fra Martin Boysen.

Vi har udviklet app’en i iOS hovedsagelig af to grunde.

1. Den lækkerhed Morten lagde vægt på, og det resultat, vi ønskede, kan web-apps endnu ikke tilbyde. Læg mærke til at udtrykket er et match mellem app-universet og det billedlige udtryk.

2. Som også giver lidt af svaret på udviklingen fremover. De funktioner som vi håber at videreudvikle sammen med Morten er funktioner, som anvender bl.a. det, som er beskrevet her: http://cphapps.com/ Tanken er i højere grad at videreudvikling bliver, at politikere skal kunne gøre brug af de frivillige kræfter, som omgiver den politiske verden. Der er mange ressourcer at hente og smartphonen kan understøtte det arbejde, et ungdomsparti gør og har gjort. De funktioner forudsætter funktioner som web-apps ikke er stærke nok til endnu.

One Response to “Udvikler: Potentiale for medlemsaktivering med app”

  1. Filip Schwartz Kirkegaard» Blog Archive » Messerschmidts app er godt tænkt – men han blev snydt for en web-app Says:

    [...] Blog om EU-politik og Bruxelles « Nåh ja, det var derfor EU er så hulens svært Udvikler: Stort potentiale i medlemsaktivering med app [...]

Leave a Reply


Switch to our mobile site