Hvor glad bliver Turunen i sin nye gruppe?

Emilie Turunen har besluttet at hoppe fra SF til Socialdemokraterne. Dermed går hun også fra De Grønne i EU-Parlamentet og bliver medlem af den socialistiske/socialdemokratiske grupper, S&D.

Landspolitik og EU-politik er to vidt forskellige ting. I forrige mandatperiode stemte De Radikale eksempelvis oftest sammen med Venstre i EU-Parlamentet, men gik i valgforbund med Socialdemokraterne og SF ved valget til EU-Parlamentet i 2009 af nationale hensyn.

Hører Emilie Turunen så også bedst hjemme hos S&D i EU-Parlamentet?

At svare ja er måske for skarpt, men hoppet vil med al sandsynlighed blive nemt for Turunen. Både fordi begge parter ønsker en gnidningsfri overgang – men også fordi Emilie Turunen deler mange holdninger med sine nye frænder. S&D er den gruppe, som De Grønne stemmer mest sammen med i EU-Parlamentets plenar. De to grupper stemte sammen i tre ud af fire afstemninger ifølge Votewatch.eu.

Derudover er EU-Parlamentets grupper ret løst baseret i forhold til de politiske partier i Folketinget. Der er altså rum for uenighed.

Det store spørgsmål er derfor, om hun kan fungere sammen med den danske, socialdemokratiske delegation. Her kunne det give spændinger, at de øvrige kunne få en konkurrent om de kommende mandater efter valget. At Emilie Turunen klart har meldt ud, at hun er på vej hjem, hjælper derfor på den gode stemning.

Et andet spørgsmål er, hvordan Emilie Turunen vil fare frem med sine krav over for bankerne. Hun har blandt andet sagt – i en stor kampagne – at hun er for en finansiel transaktionsskat, hvilket regeringen og den socialdemokratiske partitop er imod. Men på de indre linjer er der også uenighed om dén sag. Socialdemokratiets Kongres sagde for et halvt år siden, at partiet er tilhænger af skatten – global eller ej. Også i folketingsgruppen rejser sig kritiske røster ved gruppemøder om sagen. Spørgsmålet er så, om hun ligesom de andre socialdemokrater i EU-Parlamentet vil være loyale over for partitoppen og tie om FTT’en, selv om S&D er for? Det bliver spændende at se.

På  en del politikområder er De Grønne og S&D dog uenige.

På klima-, transport- og energiområdet er De Grønne langt mere optaget af klimakampen end S&D. Mange i den store, røde gruppe frygter tab af jobs mere end stigende vandstande. Det samme gælder i slagsmålet om landbrugspolitikken, hvor de Grønne ønsker, at den bliver mere… Grøn.

På disse områder er de danske sosser dog også i opposition i sin europæiske gruppe, så Emilie Turunen får nogle skuldre at græde ud ved i kontorerne lige rundt om hjørnet.

På handelsområdet er De Grønne også mere markante: Når EU forhandler handelstraktater stiller De Grønne ofte flere krav om rettigheder, sociale hensyn og miljø til de internationale partnere.

På andre områder er De Grønne også mere enige med ALDE, den liberale gruppe. Det er eksempelvis i spørgsmål om frihedsrettigheder, hvor De Grønne er naturlig havn for to svenske medlemmer af Piratpartiet.

Også i spørgsmål om EU’s fremtid har De Grønne mere føderalistiske strømme end S&D. En af de mest kendte føderalister er “Røde Danny”, Daniel Cohn-Bendit, der er den ene af De Grønnes to ledere. Han skrev sidste år et markant manifest for et føderalt Europa sammen med ALDE’s leder, Guy Verhofstadt. Men på dette område finder du også internt i grupperne vidt uenige synspunkter.

Alt i alt skal Emilie Turunen nok passe fint ind hos S&D. Hun har nogle markante holdninger, når det kommer til banksektoren. Disse holdninger trives fint hos mange socialdemokrater, blot ikke hos partiledelsen. Derfor bliver det interessant at se, om Emilie Turunen vil fortsætte med at føre sin kampagne mod bankerne eller underordne sig partitoppen i sit nye parti.

Leave a Reply


Switch to our mobile site